Pwy 'di pwy?

Gweinyddol

Miss Liah Williams

Swyddog Cefnogi Ysgol

6602160_gweinyddol.pencarnisiog@hwbcymru.net

Athrawon

Mrs. Ann Parry-Jones

Athrawes Meithrin a Derbyn

Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol

Ysgol Eco

parry-jonesa5@hwbcymru.net

Miss. Lois Lloyd

Athrawes Blwyddyn 3 a 4

Cydlynydd Yr Urdd

Siarter Iaith

lloydl425@hwbcymru.net

Mr. Owen

Athro Blwyddyn 5 a 6

Iechyd a Diogelwch

Ysgol Iach

owen-willl@hwbcymru.net

Mrs Rowena Robinson

Athrawes Lanw

Ysgol Gyfan

robinsonr70@hwbcymru.net

Cymorthyddion

Mrs. Michelle Roberts

Cymhorthydd Meithrin a Derbyn

Cydlynydd Cymorth Cyntaf

robertsm843@hwbcymru.net

Mrs. Nerys Jones

Cymhorthydd ADY

jonesn417@hwbcymru.net

Miss Liah Williams

Cymhorthydd Blwyddyn 1 a 2

Cydlynydd Lles

Is-berson Dynodedig Amddiffyn Plant

6602160_gweinyddol.pencarnisiog@hwbcymru.net

Mrs. Katie Williams

Cymhorthydd Blwyddyn 5 a 6

Cymhorthydd ELSA

WilliamsK1348@hwbcymru.net

Miss Angharad Roberts

Cymhorthydd Blwyddyn 1 a 2

robertsa2551@hwbcymru.net

Staff Ategol

Mrs. Julie Jones

Cogyddes

huwse26@hwbcymru.net

Mrs. Carol Jones

Gofalwraig

huwse26@hwbcymru.net

Llywodraethwyr

Mrs. Margaret Roberts - Cadeirydd - RobertsM954@hwbcymru.net

Lisa Clwyd-Jones - Is-cadeirydd - Clwyd-JonesL5@hwbcymru.net

Ian Jones - Cynrychiolwyr Rhieni - JonesI1146@hwbcymru.net

Ellen Evans - Cynrychiolwyr Rhieni - EvansE1428@hwbcymru.net

Richard Dew - Cynrychiolwr yr Awdurdod Addysg Lleol

Sian Eleri - EleriS5@hwbcymru.net