Pwy 'di pwy?

Gweinyddol

Miss Liah Williams

Swyddog Cefnogi Ysgol

6602160_gweinyddol.pencarnisiog@hwbcymru.net

Athrawon

Mrs. Ann Parry-Jones

Athrawes Meithrin a Derbyn

Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol

Ysgol Eco

parry-jonesa5@hwbcymru.net

Mrs Rowena Robinson

Athrawes Blwyddyn 1, 2 a 3 

robinsonr70@hwbcymru.net

Miss Erin Owen

Athrawes Blwyddyn 1, 2 a 3 

owene566@hwbcymru.net

Cymorthyddion

Mrs. Katie Williams

Cymhorthydd Blwyddyn 5 a 6

Cymhorthydd ELSA

WilliamsK1348@hwbcymru.net

Miss Angharad Roberts

Cymhorthydd Blwyddyn 1 a 2 

robertsa2551@hwbcymru.net

Mrs. Nerys Jones

Cymhorthydd ADY

jonesn417@hwbcymru.net

Miss Liah Williams

Cymhorthydd Blwyddyn 1 a 2

Cydlynydd Lles

Is-berson Dynodedig Amddiffyn Plant

6602160_gweinyddol.pencarnisiog@hwbcymru.net

Staff Ategol

Anti Kiri

Cogyddes

Mrs. Carol Jones

Gofalwraig

huwse26@hwbcymru.net

Llywodraethwyr

Mrs. Margaret Roberts - Cadeirydd - RobertsM954@hwbcymru.net

Lisa Clwyd-Jones - Is-cadeirydd - Clwyd-JonesL5@hwbcymru.net

Ian Jones - Cynrychiolwyr Rhieni - JonesI1146@hwbcymru.net
Neville Evans - Cynrychiolwr yr Awdurdod Addysg Lleol

Glenda Barlow - Clerc - EleriS5@hwbcymru.net