Ysgol fel Sefydliad Sy'n Dysgu

Mae‘r ysgol yn sefydliad sy’n dysgu. Golyga hyn ein bod yn ymchwilio ac yn dysgu am addysgu effeithiol yn barhaus ac yn rhoi bri ar ddysgu proffesiynol ac ymarfer wedi ei selio ar ymchwil er mwyn datblygu a gwella ein sgiliau addysgu.

Ysgolion fel sefydliadau sy'n dysgu


Schools as Learning organisations