Cyngor Ysgol

Digwyddiadau Cyngor Ysgol

Grŵp o ddysgwyr yw ein Cyngor Ysgol sydd wedi eu hethol i gynrychioli llais bob disgybl yma yn Ysgol Pencarnisiog. Mae'r Cyngor yn gweithio tuag at wella agweddau o fywyd yr ysgol ac er mwyn sicrhau hapusrwydd holl blant yr ysgol.

Mae’r Cyngor Ysgol yn darparu ffordd ystyrlon i unigolion leisio’u barn ac i’w safbwyntiau gael eu hystyried mewn penderfyniadau sy’n effeithio arnynt.


Llais y Disgybl.pdf
Datganiad o Fwriad y Cyngor Ysgol[77].pdf