Ysgol Pencarnisiog

Mae'r dyfodol wrth ein traed

Datganiad o Weledigaeth

Creu amgylchedd ddysgu diogel, iach a chartrefol sy'n blaenoriaethu lles, gofal a phrofiadau cwricwlaidd ysgogol o ansawdd uchel ac yn dathlu llwyddiannau a chynnyd bob aelod o deulu'r ysgol.

Croeso...

Calendar Rhieni

Adroddiad Estyn 2024

Rhieni a gofalwyr - Adroddiad arolygiad - Ysgol Gynradd Pencarnisiog 2024.pdf
Parents and carers - Inspection Report - Ysgol Gynradd Pencarnisiog 2024.pdf

Adroddiad Estyn

"Yn Ysgol Gynradd Pencarnisiog, mae’r pennaeth wedi gwella diwylliant yr ysgol yn llwyddiannus dros y ddwy flynedd a hanner ddiwethaf. Yn hanesyddol, roedd gan yr ysgol ddiwylliant a oedd yn awgrymu nad oes gan ysgolion bach gwledig broblemau gyda llesiant disgyblion, a bod stigma yn perthyn i ddisgybl sydd angen cymorth neu ymyrraeth. O ganlyniad, nid oedd disgyblion bob amser yn cael eu cefnogi’n ddigon da. Mae’r pennaeth wedi gweithio gyda staff a rhieni i hybu iechyd a llesiant, gan ei roi wrth wraidd ei gweledigaeth ar gyfer yr ysgol. Bellach, mae disgyblion yn yr ysgol yn siarad yn agored am lesiant a phwysigrwydd rhannu ofnau a phryderon. Mae disgyblion yn deall gwerth ac effaith y gwasanaeth ymyrraeth yn yr ysgol i ddisgyblion sy’n cael trafferth, hyd yn oed os nad ydynt wedi cael cymorth eu hunain. Mae gan staff yn yr ysgol well dealltwriaeth o anghenion a theimladau disgyblion, ac maent yn gwella profiadau dysgu a gwasanaethau cymorth o ganlyniad."

Healthy and Happy report Cy_0.pdf
Prosbectws Cymraeg.docx.pdf

Prosbectws Ysgol Pencarnisiog (Cymraeg

Cliciwch i'w agor / lawrlwytho